Pla Únic d’PRL és la Solució Integral d’Antea Prevenció que abasta des del primer dia de contractació la PLANIFICACIÓ completa de tot el Servei Prevenció, ajustat a les necessitats específiques de cada client, segons la mida de l’empresa, la seva localització geogràfica, l’activitat que exerceix en el sector i el perfil de cada un dels llocs de treball del seu personal.

Antea ofereix als seus clients una solució única i integral, en matèria de prevenció de riscos laborals, Formació i Vigilància de la Salut en el treball.

Prevenció de riscos laborals

Integrant la Planificació Preventiva de Riscos – de forma natural – al sistema general de gestió de l’empresa.

Perquè una adequada política de prevenció desenvolupada a la mida de les necessitats de cada empresa és un aliat dins del negoci.

 

Realitzem un estudi específic del professional autònom per:

Assessorar-lo en tota aquella documentació que li serà exigida en matèria de coordinació d’activitats empresarials, per part d’aquelles empreses amb les que contractin abans d’accedir als seus centres de treball.
Documentació relativa als riscos del seu lloc de treball.
Formació específica centrada en la seva activitat.
Reconeixement mèdic adaptat al seu lloc de treball.
Fases del procés de prevenció de riscos laborals

 • Elaboració del Pla de Prevenció d’acord al sector d’activitat de cada empresa i centre de treball.
 • Identificació de Riscos de Treball. Avaluació inicial i successiva dels mateixos.
 • Planificació Preventiva i establiment de les diferents mesures correctores a seguir.
 • Pla Anual de les activitats preventives de l’empresa.
 • Seguiment tècnic de prevenció en l’empresa per verificar el compliment del Pla de Prevenció i la Planificació Preventiva.
 • Memòria Anual de les Activitats Preventives.
 • Formació i informació de prevenció de riscos laborals a treballadors, d’acord amb els riscos existents en els seus llocs de treball.
 • Formació en Primers Auxilis, Emergències i Avaluació del Centre de Treball.
 • Elaboració de les Mesures d’Emergències (Art. 20 de la Llei de PRL).
 • Confecció i lliurament de Fitxes informatives de riscos existents en el lloc de treball per a cada un dels treballadors.
 • Elaboració de tota la documentació necessària (Art. 23 de ca Llei de PRL) per posar a disposició de l’autoritat laboral i Inspecció de Treball.

Diferencials del servei

 • Planificació del servei des de la mateixa firma del contracte amb data i hora de visites.
 • Investigació d’Accidents i Incidents de Treball.
  Acompanyament del tècnic de prevenció a inspeccions de treball requerides per inspectors de treball.
  Mesura de les Condicions Ambientals (nivell d’il·luminació, soroll ambiental, temperatura i humitat relativa (R.D. 486/97 sobre llocs de treball)
 • Telèfon d’Atenció Exclusiva a Clients.
 • Oficina Internet Empreses: una eina molt útil per visualitzar o imprimir tota la documentació prevista en el Pla de Prevenció, gestionar canvis cites, renovar o ampliar contractes i / o realitzar consultes.
 • Unitat Mòbil de Formació.