Servei de Prevenció Propi

Avantatges

Alertes i notificacions

Alertes i notificacions

 És possible adaptar l’entorn pràcticament a qualsevol necessitat actual o futura. Igualment pot ser adaptat a les necessitats del contingut dels documents generats.
Creació automàtica d'usuaris

Creació automàtica d'usuaris

 Tots els documents es pot arxivar, imprimir o convertir a PDF format i text editable de l’aplicació, sense haver de dependre d’altres mitjans per satisfer aquestes necessitats.
Aplicació configurable

Aplicació configurable

 Connexió directa amb les especialitats contractats d’ANTEA, amb dades de bolcat de les actuacions dutes a en el moment de la seva finalització.
Menys càrrega de treball

Menys càrrega de treball

 Tenim un equip tècnic altament qualificat amb molts anys d’experiència en qualsevol sector productiu.
Autoritzacions

Autoritzacions

 Es pot treballar des de qualsevol lloc amb connexió a Internet mitjançant l’aplicació de taula de treball remota.
Lectura automàtica

Lectura automàtica

 Es pot estudiar a l’abocador de parcialment o totalment les dades necessàries començar a utilitzar l’aplicació immediatament.

Característiques

 Configuració de les dades de prevenció segons les seves necessitats, com usuari i accessos, equips de control i material tècnic utilitzat i configuració de zones cada centre responsable.

 Gestiona prevenció fàcil i precís, treballadors de control, les accions previstes o dur a terme i gestió integral de formació (creació pròpia agenda de registre cursos, creant diplomes…)

Avaluacions amb la major discreció i compressió millor per a tots, amb el mètode de l’Institut Nacional de seguretat i higiene en el treball.

 Gestió documental senzill i precise, generar automàticament documents de treballadors, documents de qualsevol acció generat i extracció d’aquests en format PDF per enviar o convertible a altres formats per a possibles modificacions.

Demana'ns informació

Ens posarem en contacte amb vostè.