Salari Emocional

25/11/21 

El salari emocional és un terme molt utilitzat en les àrees de recursos humans, i les empreses que el practiquen demostren que són capaces de retenir els millors talents. Per a la població activa, el salari emocional es concep com totes les retribucions no econòmiques que un treballador aconsegueix en la seva feina.

La productivitat no és quelcom que es basi exclusivament en les hores que un empleat dedica a l' empresa, sinó en la motivació que el treballador té per realitzar la seva feina.

Els factors emocionals que condicionen el treball són cada vegada més decisius, especialment en temps de pandèmia, on la sensació de «viure per treballar» resulta predominant.

Algunes empreses l'usen per atraure talent o aconseguir la lleialtat dels seus treballadors. No obstant això, un salari emocional alt mai pot compensar un salari econòmic baix. El salari emocional té grans avantatges, entre els quals sobresurten:

  • La conciliació
  • El benestar psicològic
  • Les oportunitats de progrés laboral

Alguns exemples de salari emocional, són:

  • Reconeixement i promoció interna. Un futur estable i un pla de carrera definit dins de la companyia, amb oportunitat d'ocupar altres llocs més rellevants amb noves responsabilitats.
  • Horari flexible. Un horari que no marca les hores de sortida ni entrada del treballador. La persona pot decidir a quina hora començar la jornada laboral, sempre que el còmput final d' hores treballades sigui el que estipuli el seu contracte. Aquí, el veritablement important, és fer la nostra feina sense necessitat d'estar les vuit hores en una oficina. La falta d'excuses, absències per malaltia i permisos d'última hora deixaran de ser pa de cada dia a les empreses i els empleats viuran amb menys estrès.
  • Teletreball. Molt valorat per les noves generacions de treballadors, fomentant per l' ús de les eines informàtiques i que permet conciliar la vida laboral i familiar.
  • Plans de formació, ajuts en el desenvolupament de la carrera professional per capacitar els seus empleats per al seu desenvolupament. Els ajuden econòmicament en el pagament d' alguna formació o li faciliten assistir a aquestes formacions. Aquest és un dels aspectes més importants, especialment pels joves que cada vegada més inquiets, busquen aprendre dia a dia, tenir temps per estudiar i créixer acadèmicament; aquesta és una possibilitat que els qui teletreballen poden aprofitar més doncs estan estalviant el temps i diners de desplaçaments per invertir-los en post graus i cursos.
  • Llar d' infants, per a nens petits en el mateix lloc de treball, o durant les vacances.
  • Beneficis socials; assegurances, plans de jubilació, ajuts a l' educació dels fills, abonament dels costos de transport i alimentació.
  • Bon ambient laboral. En desenvolupament d' una bona cultura d' empresa sense conflictes, en què tots saben quines són les seves responsabilitats, suposa un punt important a l' hora de fidelitzar el talent. Ningú vol treballar en un ambient hostil on l'equip de treball no comparteixi opinions ni suggeriments.

Aquest mecanisme de retribució, que es tradueix directament en motivació, fidelitat i compromís, i li concedeix a l' empresa importants beneficis en reduir rotació i millorar la implicació dels seus empleats, pot implicar una ajuda important per reduir l' absentisme laboral.

No hi ha res més improductiu que un empleat desdit.

Perquè que comptar amb professionals competents, formats i felices, és essencial per assolir èxit empresarial.

 

Últimas Entradas

Salari Emocional

25/11/21  El salario emocional es un término muy utilizado en las áreas de recursos humanos, y las empresas que lo practican demuestran que son capaces

Leer más »