Què Oferim

  • Pla de Prevenció de Riscos Laborals
  • Avaluació de Riscos Laborals
  • Planificació de l’Activitat Preventiva
  • Reconeixements Mèdics Laborals
  • Vigilància de la Salut Col·lectiva
  • Unitats Sanitàries Mòbils