Serveis

LA TRANQUIL·LITAT D'UNA COBERTURA TOTAL

En Antea Prevenció oferim una àmplia gamma de serveis que s'adapten perfectament a qualsevol mena d'empresa. Comptem a més amb el millor equip professional per fer arribar a la teva empresa solucions personalitzades i d'alta qualitat.

izq-titulo

Servei de prevenció aliè

Antea Prevenció compta amb Acreditació per actuar com a Servei de Prevenció Aliè en les quatre especialitats (Seguretat en el treball, Higiene Industrial, Ergonomia Psicosociologia i Vigilància de la Salut) i amb els mitjans tècnics i humans necessaris per fer front a les necessitats d'assessorament i suport tècnic que actualment demanden les empreses en matèria de prevenció de riscos laborals.

Com a desenvolupament de les funcions de Servei de Prevenció Aliè, Antea serveis de prevenció té establert un procediment d'actuació en el qual s'inclou l'elaboració d'un pla de prevenció individualitzat i integral que garanteix una adequada integració de la prevenció en el conjunt de les activitats de l'empresa, projectant-se en els processos tècnics, en l'organització de la feina i en les condicions en què aquest es presti. És a dir, la integració en tots els nivells de l'Empresa

izq-titulo

Vigilància de la Salut

Som una empresa acreditada per prestar el servei de Vigilància de la Salut amb personal especialista en Medicina del Treball, en instal·lacions qualificades per l'autoritat sanitària i desenvolupant els procediments específics sota la norma internacional de qualitat ISO 9001: 2008 i certificat per AENOR.

izq-titulo

Seguretat en el treball

Antea Serveis de Prevenció està acreditat per a prestar el servei de Seguretat en el treball amb personal especialitzat. Establim un procediment d'actuació pel que fa a les condicions de seguretat dels llocs de treball.

izq-titulo

Ergonomia i psicosociologia en el treball

Comptem amb personal especialitzat per al desenvolupament de les funcions de Ergonomia i Psicosociologia amb un procediment d'actuació diferenciat per les dues disciplines.

izq-titulo

Higiene industrial

Desenvolupem les funcions de l'servei d'Higiene industrial, amb personal altament qualificat i un procediment d'actuació pel que fa a aquells agents ambientals (físics, químics o biològics) presents en l'activitat laboral que poden provocar una malaltia laboral.

izq-titulo

Consultoria a administracions i empreses

Accions d'avaluació i control de riscos laborals. Prestem suport en recursos materials o humans per a realitzar diverses actuacions.

izq-titulo

Serveis de prevenció

Antea serveis de prevenció ofereix els seus recursos a les empreses per a qualsevol actuació en matèria de prevenció. Confia en una empresa de referència.

izq-titulo

ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL RD 1627/ 1997: CONSTRUCCIÓN

El millor assessorament i serveis per a obres i construcció.

10 raons que ens diferencien

1. Designació d'interlocutor en exclusiva per coordinar totes les seves necessitats.

2. Programació Anual d'Activitats Preventives (Calendari de Serveis).

3. Professionals Tècnics especialitzats en l'activitat de la seva empresa.

4. Actuacions Tècniques adaptades a les necessitats del client.

  • Mesuraments inicials de les condicions ambientals bàsiques: il·luminació, soroll, temperatura i humitat relativa.
  • Elaboració i Implantació dels plans d'autoprotecció.
  • Estudis de riscos psicosocials.

5. Formació a mida de l'empresa en les instal·lacions de el client o bé a través de plataforma en línia.

6. Investigació d'accidents de treball, i acompanyament / assessorament en matèria de prevenció de riscos laborals.

7. Realització d'estudis específics en cas de risc per embaràs o lactància en un termini màxim de 72 hores.

8. Reconeixement mèdic VIP per a directius.

9. Programari de Coordinació d'Activitats Empresarials (CAE) Gestió de Prevenció de Riscos Laborals (SPP).

10. APP ANTEA per a Empreses i Treballadors.

avantatges Competitius

Allò que ens permet donar-te el millor servei:

icono-ventajas-servicios-1

PLANIFICACIÓ ÚNICA PER A CADA CLIENT

Tots els nostres serveis estan personalitzats en funció de les necessitats i característiques de cada client

icono-ventajas-servicios-2

ATENCIÓ EXCLUSIVA I ADAPTADA A CADA EMPRESA

Mantenint un contacte proper amb els nostres clients per conèixer i anticipar-nos a les seves necessitats, mitjançant la figura d'un interlocutor únic que coordina tots els serveis d'una manera òptima

icono-ventajas-servicios-3

COMPROMÍS DE MILLORA CONTÍNUA

Créixer i adaptar-nos a les demandes de mercat, apostant fortament per la Innovació, Tecnologia i Optimització de processos.

icono-ventajas-servicios-4

SOLUCIONS A MIDA PER A PROTEGIR LA SEGURETAT I SALUT DELS TREBALLADORS

Des del primer dia, amb disseny de programació anual preventiva

icono-ventajas-servicios-5

AGILITAT DE RESPOSTA

Optimitzar les respostes i les solucions és una de les bases per donar un servei d'excel·lència

icono-ventajas-servicios-6

APP PER A L'EMPRESA I EL TREBALLADOR

Dos app's innovadores, intuïtives, senzilles i pràctiques per a smartphones. Siguis on siguis. El teu gestió diària, ara més fácil

Si lo prefieres, te llamamos

Nom*
Telèfon*

Sus datos serán tratados por ANTEA con la finalidad exclusiva de dar respuesta a su consulta o petición. No serán cedidos a ningún tercero. Nuestro plazo de conservación, si usted no es cliente, es de 1 año. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, portabilidad, limitación y a no ser objeto de decisiones automatizadas en nuestro correo protecciondedatos@anteaspa.es, donde le atenderá nuestro DPD. Puede ampliar nuestra información sobre el tratamiento de datos en el enlace a la Política de privacidad.