Servei de prevenció aliè

Servei de prevenció aliè

destacado-servicio-prevencion-ajeno

Antea Prevenció compta amb Acreditació per actuar com a Servei de Prevenció Aliè en les quatre especialitats (Seguretat en el treball, Higiene Industrial, Ergonomia Psicosociologia i Vigilància de la Salut) i amb els mitjans tècnics i humans necessaris per fer front a les necessitats d'assessorament i suport tècnic que actualment demanden les empreses en matèria de prevenció de riscos laborals.

Com a desenvolupament de les funcions de Servei de Prevenció Aliè, Antea serveis de prevenció té establert un procediment d'actuació en el qual s'inclou l'elaboració d'un pla de prevenció individualitzat i integral que garanteix una adequada integració de la prevenció en el conjunt de les activitats de l'empresa, projectant-se en els processos tècnics, en l'organització de la feina i en les condicions en què aquest es presti. És a dir, la integració en tots els nivells de l'Empresa

VOLS MÉS INFORMACIÓ? PARLEM.

Envia'ns les teves dades i ens posarem en contacte amb tu